Termeni si conditii

Termeni si conditii

 1. Definitii

Site-ul WWW.INT-E.RO, portal de informare asupra programelor educaționale organizate cu sprijinul și de către  Asociația „CENTRUL DE STRATEGII AVANSATE”, cu sediul în Bucureşti, str. Avionului, nr. 23, sector 1, denumită în continuare CSA, înregistrată în RAF sub nr.114/18.06.2013 ținut la Grefa Judecătoriei Sector 1 București, CIF 32353124, tel: 0724712046, oferă UTILIZATORILOR acces la CONTINUT.

CONTINUT are urmatoarea definitie:

 • toate informatiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
 • continutul oricarui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau UTILIZATORILOR sai de catre www.int-e.ro prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat al www.int-e.ro UTILIZATORULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
 • informatii legate de activitățile practicate de CSA, care pot consta în:
  • Organizarea de programe academice și educaționale;
  • Editarea de cărți, reviste si materiale specifice (pliante, brosuri etc.);
  • Contractarea de servicii de analiză de piață, studii, cercetare, organizare de evenimente, comunicare publică prin orice medii de comunicare, consultanță de orice fel și alte asemenea servicii relevante de la terti, pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor Asociației;
  • Initierea unor formule de parteneriat intre diverse grupuri, asociatii profesionale sau civice cu preocupari similare sau compatibile cu scopul Asociatiei;
  • Realizarea de schimburi de experienta cu persoane fizice sau juridice care au preocupari similare din tara si strainatate;
  • Organizarea si derularea de dezbateri si evenimente, intalniri, schimburi de opinii, seminarii, conferinte, simpozioane, mese rotunde, traininguri pe teme de interes pentru realizarea scopului și obiectivelor Asociatiei;
  • Participarea la congrese, seminarii, conferinte etc. in tara si strainatate pe teme de interes pentru realizarea scopului Asociatiei;
  • Valorificarea rezultatelor obtinute in cadrul studiilor, cercetarilor sau documentarilor efectuate prin incheierea unor parteneriate cu persoane fizice sau juridice, autoritati publice, institutii si organizatii, din tara si din strainatate, inclusiv prin  transmiterea  rezultatelor catre decidentii respectivelor persoane juridice, institutii si organizatii sau autoritati publice;
  • Derularea oricaror altor tipuri de activitati care se pot circumscrie scopului și obiectivelor Asociatiei, cu respectarea legislatiei române in vigoare.
 • date referitoare la www.int-e.ro, sau alte date privilegiate ale acesteia.

UTILIZATOR – Persoana fizica care are sau obtine acces la CONTINUT. Activitățile noastre nu își propun atragerea activă a persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani în calitate de UTILIZATORI.

DOCUMENT – prezentele Termeni si Conditii.

NEWSLETTER / ALERTA – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra activităților desfasurate de catre www.int-e.ro intr-o anumita perioada, fara nici un angajament din partea www.int-e.ro cu referire la informatiile continute de acesta.

 1. General

2.1. Documentul stabileste termenii si conditiile de utilizare ai Siteului/Continutului de catre UTILIZATOR, in cazul in care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, incheiat intre www.int-e.ro si acesta.

2.2. Folosirea, inclusiv dar nelimitandu-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea, Continutului, implica aderarea UTILIZATORULUI la prezentele termeni si conditii in afara de cazul in care continutul respectiv nu are conditii de folosire distinct formulate.

2.3. Accesul la Continut se face exclusiv prin accesarea Siteului public disponibil la adresa www.int-e.ro.

2.4. Prin folosirea Siteului/Continutului, UTILIZATORUL este singurul responsabil pentru toate activitatile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice alta natura produse Siteului sau Continutului.

2.5. In cazul in care Utilizatorul nu este de acord si/sau nu accepta si/sau isi revoca acceptul dat pentru Document:

2.5.1. Acesta renunta la: accesul la Continut, alte activitati oferite de www.int-e.ro prin intermediul Site-ului, primirea newslettere-lor/alertelor si/sau comunicarilor din partea www.int-e.ro de orice natura (electronic, telefonic, etc.), fara nicio garantie ulterioara din partea www.int-e.ro.

2.5.2. www.int-e.ro va avea dreptul de a sterge toate datele care fac referire la UTILIZATOR din baza sa de date, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese; prin exceptie, SITE-ul va pastra orice date aferente UTILIZATORILOR conform obligatiilor legale incidente, respectiv conform Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal aplicabilă SITE-ului și disponibilă urmărind link-ul din pagina de pornire sau „homepage” a Site-ului.

2.5.3. Poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord si/sau a nu accepta Documentul, sub forma in care acesta va fi disponibil in acel moment.

2.6. UTILIZATORUL poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord si/sau a accepta Documentul, sub forma in care acesta va fi disponibil in acel moment.

2.7. Pentru a-si exercita dreptul prevazut la art 2.5, acesta poate sa contacteze www.int-e.ro, sau sa foloseasca legaturile din continutul primit de la www.int-e.ro destinate acestui scop.

 1. Continut

3.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a www.int-e.ro, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).

3.2. UTILIZATORULUI nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui continut in orice alt context decat cel original intentionat de www.int-e.ro, includerea oricarui continut in afara site-ului www.int-e.ro, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al www.int-e.ro asupra continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea continutului, decat cu acordul expres al www.int-e.ro.

3.3. Orice continut la care UTILIZATORUL are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre www.int-e.ro si acesta, si fara nici o garantie implicit sau expres formulata din partea www.int-e.ro  cu referire acel continut.

3.4. UTILIZATORUL poate copia, transfera si/sau utiliza continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederi ale Documentului.

3.5. In cazul in care www.int-e.ro confera UTILIZATORULUI dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care UTILIZATORUL are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea www.int-e.ro  pentru respectivul UTILIZATOR sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun continut transmis catre UTILIZATOR, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea www.int-e.ro si/sau a angajatului www.int-e.ro care a mijlocit transferul de continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut, daca nu este stipulat in mod expres ca o obligatia contractuala este asumata de www.int-e.ro.

3.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.

 1. Contact

4.1. www.int-e.ro publica pe SITE propriile datele complete si corecte de identificare.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact prezent pe Site, UTILIZATORUL permite www.int-e.ro sa il contacteze prin orice mijloc disponibil incluzand si mijloacele electronice.

4.3. Completarea partiala sau integrala a formularului de contact si trimiterea acestuia nu reprezinta in nici un fel un angajament din partea www.int-e.ro de a contacta UTILIZATORUL.

4.4. Accesarea Site-ului, folosirea informatiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate www.int-e.ro se realizeaza in mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil UTILIZATORULUI, considerandu-se astfel ca acesta consimte primirea notificarilor din partea www.int-e.ro  in modalitate electronica si/sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail.

4.5. www.int-e.ro isi rezerva dreptul de a nu raspunde tuturor solicitarilor de orice natura, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc).

 1. Newslettere si alerte

5.1. UTILIZATORUL isi poate da acordul pentru primirea newsletterului, acceptand Documentul (Termeni si Conditii).

5.2. Datele preluate de la UTILIZATOR in scopul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor, pot si vor fi folosite de catre SITE in limitele Politicii de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

5.3. Renuntarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor de catre UTILIZATOR se poate face in orice moment din continutul emailului de primire.

5.4. Renuntarea la primirea newslettere-lor si/sau alertelor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru Document.

5.5. www.int-e.ro isi rezerva dreptul de a selectiona persoanele carora le va trimite newslettere si/sau alerte cat si dreptul de a elimina din baza sa de date orice UTILIZATOR care si-a exprimat anterior consimtamantul de a primi newslettere si/sau alerte, fara nici un angajament ulterior din partea www.int-e.ro, sau a vreunei notificari prealabile a acestuia.

5.6. www.int-e.ro nu va include in newslettere si/sau alerte transmise UTILIZATORULUI niciun alt fel de material publicitar sub forma de continut care sa faca referire la vreun tert care nu este partener al www.int-e.ro, la momentul expedierii newslettere-lor si/sau alertelor.

 1. Politica de protecție a datelor cu caracter personal

6.1. www.int-e.ro prelucreaza date cu caracter personal ale UTILIZATORILOR in conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protectia Datelor (Regulamentul UE 2016/679) si a legislatiei nationale de implementare, incluzand, dar fara limitare la Legea nr. 129/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 102/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum şi pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în vigoare de la 24 iunie 2018, în forma publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 503 din 19 iunie 2018 si Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), în vigoare de la 31 iulie 2018 (cadrul legal aplicabil in ansamblu denumit in prezentul Legislatia privind Protectia Datelor sau „LPD”). In acest sens, www.int-e.ro colecteaza date cu caracter personal si date cu caracter special (CNP, adresă domiciliu, număr și serie document de identitate, cont bancar), pe paginile Site-ului, numai cu acordul voluntar al UTILIZATORULUI, in conformitate cu Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal aplicabilă SITE-ului și disponibilă urmărind link-ul din pagina de pornire sau „homepage” a Site-ului.

6.3. Politica de confidentialitate www.int-e.ro se refera doar la datele furnizate voluntar de catre UTILIZATOR exclusiv pe Site. www.int-e.ro nu raspunde pentru politica de confidentialitate practicata de catre oricare alt tert la care se poate ajunge prin legaturi, indiferent de natura acestora, in afara Site-ului.

6.4. www.int-e.ro se obliga ca datele colectate ale UTILIZATORULUI sa fie folosite numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere, etc. baza de date continand informatii referitoare la datele cu caracter personal sau special ale UTILIZATORULUI vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate.

6.5. Exceptie de la prevederile art. 6.4 va face situatia in care transferul/accesarea/vizualizarea/etc. este ceruta de catre organele abilitate in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.

6.7. Prin lecturarea prezentului Document UTILIZATORUL ia la cunostinta faptul ca ii sunt garantate drepturile prevazute de LPD și de Politica de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal aplicabilă SITE-ului, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie – corectare, stergere si restrictionare, dreptul de opozitie, dreptul de portabilitate, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de LPD.

 1. Frauda

8.1. www.int-e.ro nu solicita UTILIZATORILOR sai prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/ etc) informatii referitoare la date confidentiale, conturi/carduri bancare sau parole personale altele din partea UTILIZATORILOR.

8.2. UTILIZATORUL isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea unui tert a datelor sale confidentiale.

8.3. www.int-e.ro declina orice responsabilitate, in situatia in care un UTILIZATOR ar fi / este prejudiciat sub orice forma de catre un tert care ar pretinde ca este/reprezinta interesele www.int-e.ro.

8.4. UTILIZATORUL va informa www.int-e.ro  asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

8.5. www.int-e.ro nu promoveaza SPAM-ul. Orice UTILIZATOR care a furnizat explicit adresa sa de email pe site poate opta pentru dezactivarea contului de UTILIZATOR aferent acestei adrese de e-mail.

8.6. Urmatoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativa de fraudare a Siteului/Continutul si/sau Www.int-e.ro. Www.int-e.ro  isi rezerva dreptul de a pune in miscare urmarirea penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat sa, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

8.6.1. de a accesa datele de orice tip ale altui UTILIZATOR prin folosirea unui cont sau prin orice alta metoda.

8.6.2. de a altera sau de a modifica continutul Site-ului sau orice corespondenta expediata prin orice modalitate de catre www.int-e.ro catre UTILIZATOR.

8.6.3. de a afecta performantele serverului/serverelor pe care ruleaza Site-ul, inclusiv dar fara limitare la atacuri cibernetice de tip DOS sau DDOS.

8.6.4. de a accesa sau de a divulga oricarui tert care nu are autoritatea legala necesara, continutul expediat prin orice mijloc de catre www.int-e.ro catre UTILIZATOR atunci cand acesta nu este destinatarul legitim al continutului.

 1. Limitare de responsabilitate generală

9.1. Activitatea www.int-e.ro este una de prezentare, popularizare si sustinere a activitatii Asociatiei prin intermediul platformei www.int-e.ro. Asociatia nu poate fi tinuta responsabila in nici un fel in fata niciunui UTILIZATOR care utilizeaza Site-ul sau Continutul, altfel decat (a) in limita articolelor ce constituie Termeni si Conditii si (b) numai pentru aspecte care tin de prezentarea, popularizarea si sustinerea activitatii Asociatiei. Cu titlu exemplificativ, Asociatia nu poate fi tinuta responsabila pentru utilizarea Site-ului fara a avea legatura cu obiectivul acestuia de prezentare, popularizare si sustinere a activitatii Asociatiei, cu operabilitatea sistemelor electronice ale UTILIZATORULUI sau imposibilitatea specifica a UTILIZATORILOR de acces la platforma www.int-e.ro.

9.2. In cazul in care un UTILIZATOR considera ca un o parte din Continut prezentat prin intermediul platformei www.int-e.ro incalca drepturile de proprietate intelectuala sau drepturile de autor sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii www.int-e.ro, conform detaliilor de contact, astfel incat www.int-e.ro sa poata lua o decizie in cunostinta de cauza.

9.3. Www.int-e.ro nu garanteaza UTILIZATORULUI acces pe Site si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial si/sau integral continutul, de a reproduce partial sau integral continutul, de a copia, sau de a exploata orice continut in orice alta maniera, sau de a transfera vreunui tert orice continut asupra caruia are si/sau a obtinut acces, in baza unui acord de utilizare, fara acordul prealabil scris al www.int-e.ro.

9.4. www.int-e.ro nu raspunde de continutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legaturi din continut, indiferent de natura acestor legaturi. Pentru respectivele site-uri, raspunderea o poarta, integral, proprietarii si-sau operatorii acestora.

 1. Forta majora si cazul fortuit

10.1. Exceptand cazurile in care nu au prevazut in mod expres altfel, nici una din partile unui contract incheiat, care este inca in derulare, nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial, a oricareia din obligatiile care ii incumba in baza contractului, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment de forta majora.

10.2. Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este obligat sa aduca la cunostinta celeilalte, imediat si in mod complet, producerea acestuia si sa ia orice masuri care-i stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.

10.3. Partea sau reprezentantul legal al partii care invoca evenimentul mai sus mentionat este exonerat de la aceasta obligatie numai in cazul in care evenimentul o impiedica sa o duca la bun sfarsit.

10.4. Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu inceteaza fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a acestui contract fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte alte daune-interese.

10.5. Partea care invoca evenimentul de forta majora trebuie sa faca dovada imposibilitatii executarii obligatiilor in termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar in limitele art. 10.3.

 1. Litigii

11.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc siteurilor si/sau al oricarui continut trimis de catre www.int-e.ro UTILIZATORULUI prin accesare si/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord cel putin cu prevederile „Termeni si conditii”.

11.2. Orice disputa cu referire la prezentul Document Termeni si Conditii care ar putea sa apara intre UTILIZATOR si www.int-e.ro se va rezolva mai intai pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat de catre instanta competenta, in conformitate cu legile romane si ale Uniunii Europene in vigoare.

11.3. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. In masura in care cadrul legal aplicabil comporta modificari, se va considera ca prezentul DOCUMENT face trimitere la definitiile, notiunile si institutiile juridice in forma modificata si actualizata.

11.5. Prezentul Document a fost redactat si va fi interpretat in conformitate cu legislatia romana.

 1. Dispozitii finale

12.1. www.int-e.ro isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale acestor prevederi, precum si orice modificari ale site-ului/structurii acestuia/serviciului precum si orice continut fara notificare prealabila a UTILIZATORULUI.

12.2. In limita prevederilor Termeni si Conditii, www.int-e.ro nu va putea fi facuta responsabila pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari, etc., care nu sunt facute de catre administratorul Site-ului.

12.3. www.int-e.ro isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legaturi pe oricare pagina a site-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

 1. Feedback

13.1. In cazul in care exista intrebari sau sugestii in legatura cu www.int-e.ro, va rugam sa ne contactati la datele de contact disponibile in sectiunea „Contact” a Site-ului. 

13.2. Orice comentarii, intrebari, feedback, idei, sugestii sau alte comunicari sau informatii despre sau referitoare la site-ul Www.int-e.ro, functionalitatea sau imbunatatirea acestuia vor ramane proprietatea Asociatiei.